Preskočiť na obsah

Vytváranie Projektových Dokumentácií

Naše služby v oblasti projektových dokumentácií stanovujú štandard v odvetví. Sme lídri v efektivite, cene, a rýchlosti realizácie. Vytvoríme vám projektovú dokumentáciu na základe zamerania 3D skenerom v expresne rýchlom čase. Naša ponuka je kombinácia najvyššej kvality za bezkonkurenčnej ceny, čo nás robí neprekonateľnými na trhu.

Energetický audit - zákonný a účelový

Zákonný

Pripravíme pre vás podrobný energetický audit budov, ktorý vám pomôže dosiahnuť maximálne možné úspory energie vo vašej prevádzke. Okrem úspor, týmto získate aj splnenie vašej zákonnej povinnosti vykonať audit, nakoľko Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti ukladá povinnosť nechať si vypracovať energetický audit veľkým podnikom aspoň raz za štyri roky.

Účelový

V oblasti hodnotenia energetickej efektívnosti budov a prevádzok sme ako doma. Naša služba zahŕňa komplexný pohľad na vaše energetické využitie a poskytuje konkrétne odporúčania na zlepšenie úspory energie a zníženie nákladov. S nami získate nielen presnú analýzu, ale aj praktické kroky vďaka ktorým energetická efektívnosť dosiahne svoj maximálny potenciál.

Energetický certifikát

Zabezpečíme vám energetický certifikát, ktorý nie len spĺňa všetky požiadavky Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ale taktiež vám otvorí dvere k získaniu dotácií. Naši experti vám pripravia certifikát rýchlo – do 12 pracovných dní! Či už ste na začiatku cesty plánovania rekonštrukcie alebo už očakávate refundáciu investovaných prostriedkov, energetický certifikát je kľúčom k úspechu. A navyše, náklady na certifikát si môžete účelne započítať do dotácie.

Energetické certifikáty vieme pripraviť pre: domy, novostavby, školy ale taktiež aj pre samosprávy - mestá a obce. 

Projektové energetické hodnotenie

Pre prístavby alebo nadstavby, ako aj pre žiadosti o spätné dotácie, je nevyhnutné vypracovať Projektové energetické hodnotenie podľa kritérií SAŽP, vrátane všetkých príloh. Vyhotovíme vám ho do 15 pracovných dní a umožníme vám uplatniť si náklady na hodnotenie z dotácie.

Projektové hodnotenie vám pripravíme pre domy, novostavby, školy ale aj pre mestá a obce.

Zameranie Rodinného Domu

Ak potrebujete vypracovať energetický certifikát alebo projektové hodnotenie, nevyhnutnou súčasťou je projektová dokumentácia vášho rodinného domu. V prípade, že takúto dokumentáciu nemáte, sme schopní vám ju expresne rýchlo pripraviť v rozsahu potrebnom pre požadované hodnotenie. Naše služby zahŕňajú digitálne zameranie rodinného domu a tvorbu 2D alebo podľa požiadaviek aj 3D dokumentácie(my vytvárame 2D dokumentáciu ale zameranie domu na vytvorenie tejto dokumentácie používame 3D scanner, môžme to nazvať aj ako najnovšie dostupné technológie – preto je to tak rýchlo), ktorú môžete využiť aj v budúcnosti. Náklady na zameranie domu si navyše môžete uplatniť z dotácie.

Podanie Žiadosti na SAŽP

Ak nemáte čas zaoberať sa podávaním žiadostí o dotácie alebo sa neorientujete v potrebnej administratíve, zvládneme to za vás. Prevezmeme celý proces od registrácie až po finálnu žiadosť o preplatenie finančných prostriedkov, zabezpečíme komplexnú komunikáciu so Slovenskou agentúrou životného prostredia a poskytneme vám odborné poradenstvo.

Digitalizácia Objektov

Naša spoločnosť ponúka špičkové služby v oblasti digitalizácie akýchkoľvek objektov bez ohľadu na ich veľkosť (rodinné domy, úrady, firmy a pod.), čo zahŕňa aj využitie 3D skenovania a dronov pre detailné zameranie terénu. Tento proces je čoraz žiadanejší, najmä v kontexte súčasných trendov a požiadaviek Plánu obnovy a dotácií na modernizáciu budov súdnych inštitúcií. Ponúkame vytvorenie virtuálnych prehliadok, presnú 2D dokumentáciu podľa vašich špecifikácií a rýchlu realizáciu, kde dokumentácia môže byť pripravená do 24 hodín od zamerania, ak sú podmienky dohodnuté vopred. Všetko realizujeme za využitia najnovších technológií dostupných na trhu, a to za bezkonkurenčné ceny. – tu je to super napísané

Pasportizácia objektov

Proces je zameraný na získanie komplexného prehľadu o stave a vybavenosti budovy, zahŕňa lokalizáciu, dispozičné riešenie, stavebné konštrukcie, technické vybavenie, fixné prevádzkové náklady a spotrebu energie. Umožňuje vám efektívnejšiu správu, prevádzku a optimalizáciu nákladov súvisiacich s budovou. Okrem toho pomáha identifikovať oblasti, kde je možné dosiahnuť úspory.