Preskočiť na obsah

Obnovte svoj dom s našou pomocou

Uľahčíme vám celý proces a spoločne tak dosiahneme pozitívne zmeny vo vašej domácnosti ale taktiež prispejeme k lepšiemu životnému prostrediu

S čím vám vieme pomôcť ?

Vieme, že proces získavania finančnej podpory môže byť zložitý a plný byrokracie. Preto sme tu, aby sme vám poskytli potrebné informácie, podporu a usmernenie, aby ste mohli čo najjednoduchšie a efektívne zabezpečiť finančnú podporu pre obnovu vášho domu.

Energetický certifikát

Poskytneme vám energetický certifikát pred začatím aj po dokončení obnovy, ktorý bude vyhovovať aktuálnym požiadavkám Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), vrátane všetkých nevyhnutných príloh. Naši energetickí certifikátori spĺňajú všetky kritériá stanovené SAŽP

Projektové hodnotenie RD

V prípade plánovania prístavby, nadstavby alebo podania žiadosti o spätné dotácie je nevyhnutné mať projektové energetické hodnotenie podľa špecifikácií SAŽP. Túto dokumentáciu pre vás pripravíme do 30 dní a umožníme vám, aby ste si náklady na hodnotenie mohli odpočítať od dotácie.

Zameranie Rodinného Domu:

Pre potreby energetického certifikátu alebo projektového hodnotenia je nevyhnutná projektová dokumentácia vášho domu. Ak ju nemáte, rýchlo a efektívne vám ju vypracujeme v požadovanom rozsahu. Poskytujeme digitálne zameranie domu, vytvorenie 2D a na žiadosť aj 3D dokumentácie(tu platí čo píšem nižšie o dokumentácií), ktorú môžete v budúcnosti ďalej využívať. Náklady na službu môžete uplatniť z dotácií.

Podanie Žiadosti na SAŽP:

Ak sa nechcete zaoberať podávaním žiadostí o dotácie a administratívou, nechajte to na nás. Zabezpečíme kompletné spracovanie od registrácie po konečnú žiadosť o finančné prostriedky, vrátane komunikácie s SAŽP a poskytneme vám odborné poradenstvo.

Prečo práve my ?

  • Komplexné riadenie projektov podľa osvedčenej metodiky projektového riadenia.
  • Máme bohaté skúsenosti s projektami rôznej veľkosti, od menších až po veľké.
  • Úspešne sme zrealizovali viac ako 500 projektov s celkovou hodnotou presahujúcou 10 miliónov EUR.
  • Náš tím tvoria vysoko kvalifikovaní a odborne vyškolení odborníci.
  • Používame certifikované materiály vysokej kvality, ktoré spĺňajú špecifikácie našich klientov.

Čo Vám ponúkame v rámci schváleného dotačného programu ?

  • Poskytovanie poradenstva ohľadom zosúladenia vašich potrieb s možnosťami ponúkanými dotačnými programami.
  • Príprava a zabezpečenie všetkých dokumentov požadovaných pre podanie dotačnej žiadosti.
  • V prípade potreby zabezpečenie externých finančných zdrojov na prefinancovanie potrebných vlastných zdrojov.
  • Zabezpečenie realizácie stavebných prác súvisiacich s dotáciou v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.
  • Riadenie aktivít spojených s prefinancovaním projektu z plánu obnovy.

Potrebujete s niečim poradiť ? Zavolajte nám